De historie van LSV

Het Leeuwarder Studentenkampioenschap Veldvoetbaltoernooi bestaat sinds 2000. De eerste 7 jaar werd het toernooi door studentenvereniging Futurum Vivens georganiseerd. Met het ter ziele gaan van de vereniging in 2006 dreigde het toernooi van de kalender te verdwijnen. Dit zou zonde zijn. Zo vonden ook de andere studentenverenigingen in Leeuwarden.

In 2007 hebben Leeuwarden Studiestad en het IBOS* de organisatie van dit gezellige evenement op zich genomen. Het toernooi is altijd op de 1e woensdag in juni.

*Inter bestuurlijk overlegorgaan studentenvereningen. Bestaande uit sv. Osiris, Io Vivat, Sempiternus, Wolwêze, Navigators Leeuwarden, Wijnvereniging Dionysus, it Bernlef Ielde en Huize Bacchus.