Algemeen

Het Leeuwarder Studentenkampioenschap Veldvoetbal wordt gespeeld volgens de officiële KNVB reglementen, met uitzondering van de in onderstaande reglement afwijkende zaken.

Toernooi reglement
 • Elk team bestaat volledig uit studenten. De LSV organisatie zal hier op controleren door naar je collegekaart te vragen indien dit nodig is. Neem deze dus mee naar het toernooi. De LSV organisatie behoudt zich het recht uitzonderingen toe te staan. Er is 1 dispensatiespeler toegestaan, dit moet bij de toernooi organisatie vooraf gemeld worden.
 • Wedstrijden worden gespeeld op halve velden, er wordt 7 tegen 7 gespeeld. Het team als eerst genoemd in het wedstrijdschema heeft de aftrap. De speelduur is 15 minuten per wedstrijd. Er wordt centraal afgefloten. Er wordt niet gewisseld van speelhelft.
 • De herencompetitie bestaat uit herenteams en uit gemengde teams. De teams zijn, uitgaande van de maximale bezetting, ingedeeld in acht poules van vier. Er wordt een halve competitie afgewerkt en ieder team speelt dus eenmalig tegen elkaar. De nummers 1 en 2 van iedere poule plaatsen zich voor de winnaarsronde.Teams worden opnieuw ingedeeld in poules van 4 en werken wederom een halve competitie af. Na deze poulewedstrijden plaatsen alle nummers 1 van de winnaarsronde zich voor de halve finales. Nu volgt de zogenaamde knock-out rondes tot aan de finale.
 • De teams zijn, uitgaande van de maximale bezetting, ingedeeld in twee poules van vier teams. Teams werken een halve competitie af en ieder team speelt dus eenmalig tegen elkaar. Na deze serie wedstrijden vindt de zogenaamde knock-out fase plaats. Deze wedstrijden worden kruislings ingedeeld tot aan de finale.
 • -Ieder team bestaat uit zes veldspelers, een keeper en eventuele wisselspelers

  - Er wordt niet aan buitenspel gedaan

  - Tijdens het toernooi is het maken van slidings verboden. Een sliding zal bestraft worden met een directe vrije trap in het voordeel van de tegenstander

  - Het is voor de keeper niet toegestaan met de voet gespeelde terugspeelballen en ingooien in de handen te pakken. Een directe vrije trap is bij overtreding het gevolg

  - Indien de bal de zijlijn passeert zal de bal door middel van een ingooi weer in het veld worden gebracht

  - De keeper brengt de bal bij een achterbal weer in het spel door middel van het ingooien/inrollen

  - Voor de keeper is het niet toegestaan de bal uit de handen weg te schieten, evenals het ingooien naar jezelf en dan uit te schieten

  - De plaatsbepaling in de poule wordt verkregen door de som van de behaalde punten. Een overwinning geeft 3 punten, een gelijkspel 1 punt, en een verlies 0 punten.

  - Wanneer in een poule twee of meer teams een gelijk aantal punten heeft behaald, geschiedt de plaatsbepaling als volgt:

  a) Doelsaldo
  b) Meest gescoorde doelpunten
  c) Het resultaat van de wedstrijd(en) die de betrokken teams tegen elkaar hebben behaald
  d) Is de poule-eindstand dan nog gelijk dan worden er strafschoppen genomen. Eerst een serie van 3 strafschoppen per team door 3 verschillende spelers. Indien hierna nog geen beslissing is gevallen worden er om en om strafschoppen genomen door spelers die in de eerste serie nog geen strafschoppen hebben genomen totdat er een beslissing is gevallen. Als iedere speler van het team een strafschop hebben genomen dan mogen de spelers voor een tweede keer een strafschop nemen totdat er een beslissing is gevallen. Deze bepalingen gelden ook als er bij de finale wedstrijden na de reguliere speeltijd nog geen beslissing is gevallen
  e) Strafschoppen worden genomen recht voor het doel vanaf de cirkellijn van het doelgebied.
 • Tijdens de wedstrijden kan er doorlopend gewisseld worden. Er moet echter wel duidelijk aangegeven worden dat er gewisseld wordt. Er is geen maximaal te wisselen aantal spelers. Het is niet toegestaan één speler deel te laten nemen in meerdere teams zonder de toernooicommissie hiervan van tevoren op de hoogte te stellen. Een speler die betrapt wordt op het spelen in meerdere teams kan voor de rest van het toernooi worden uitgesloten. De toernooicommissie kan tevens besluiten de betreffende wedstrijd ongeldig te verklaren.
 • Elk team dient geruime tijd voor aanvang van de vastgestelde wedstrijd bij het betreffende speelveld aanwezig te zijn. Als een team na 5 minuten nog niet aanwezig is, verliest dit team de wedstrijd automatisch met 3-0. Het missen van 1 of meerdere wedstrijden zonder aanvaardbaar excuus kan diskwalificatie tot gevolg hebben. In uitzonderlijke gevallen kan de toernooicommissie besluiten een niet gespeelde wedstrijd om te zetten in een 3-0 overwinning voor het gedupeerde team. Alle resultaten die tegen een gediskwalificeerd team of een tussentijds teruggetrokken team worden behaald, worden nietig verklaard en derhalve niet in de eindstand opgenomen.
 • Scheidrechters zullen door SC Leovardia worden aangesteld. De meeste scheidsrechters zijn officieel erkend en fluiten onder licentie van de KNVB.
 • Tijdens het toernooi zullen de scheidsrechters bij de wedstrijden de zogenaamde vijfminutenstrafregel hanteren. Bij een grove overtreding kan een speler voor vijf minuten uit het veld worden gestuurd. Een speler die definitief uit het veld gestuurd wordt, is uitgesloten van verdere deelname aan de wedstrijd. De toernooicommissie bepaalt, aan de hand van de zwaarte van de overtreding, of de speler verder aan het toernooi mag deelnemen. Het beledigen, intimideren of andere kwetsende zaken naar scheidsrechters toe, kan voor een speler of zelfs voor het team uitsluiting van het toernooi betekenen. Bij staking van een wedstrijd door ongeregeldheden van één van de teams wordt na het staken van de wedstrijd overleg gevoerd met de toernooicommissie. De commissie bepaalt in eerste instantie samen met de desbetreffende scheidsrechter de strafmaat en maakt dit kenbaar aan de aanvoerders van beide teams.
 • Wanneer de scheidsrechter besluit dat de wedstrijdkleding van beide partijen teveel op elkaar lijken, dan is het team dat als eerste in het wedstrijdprogramma wordt genoemd verplicht van kleding te wisselen. Het betreffende team kan bij de veldcoördinator van het betreffende veld de hesjes ophalen. Het wordt aangeraden om voetbalschoenen en scheenbeschermers te dragen.
 • Elke deelnemer dient verplicht verzekerd te zijn in de ruimste zin van het woord (bijv. bij calamiteiten, ongevallen, diefstal, etc.). De toernooicommissie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor bovengenoemde calamiteiten, ongevallen, diefstal, etc. en ook niet voor enig ongemak welke iedere deelnemer zou kunnen overkomen.
 • Deelnemers mogen geen alcohol en/of drugs nuttigen/gebruiken tijdens het toernooi. Dit is niet alleen het verzoek van de toernooicommissie en SC Leovardia, maar ook van de scheidsrechters. Indien een speler wordt betrapt op alcohol- en/of drugsgebruik, wordt de desbetreffende speler van het veld gestuurd en zal worden uitgesloten van de verdere deelname aan het toernooi. Scheidsrechters zijn dat verplicht. Tevens zijn deze regels opgesteld voor de veiligheid van alle deelnemers. Ook is het niet toegestaan om alcohol/drugs mee te nemen het terrein op. Dit wordt ingenomen.
 • Een team kan protest indienen bij de toernooicommissie binnen een kwartier na het einde van de wedstrijd. De toernooicommissie zal zich hierover beraden en een bindend oordeel uitspreken, waar verder geen beroep tegen mogelijk is.
 • In voorkomende gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de toernooicommissie. Tegen dit besluit is geen beroep mogelijk.
 • Tijdens dit evenement worden er foto’s en video’s gemaakt, bij deelname ga je hier automatisch akkoord mee.
 • Je kunt je aanmelding annuleren en een terugbetaling ontvangen als je dit doet voordat de inschrijvingen sluiten. Na de sluitingsdatum van de inschrijvingen is annuleren niet meer mogelijk en ontvang je geen geld terug.